تاکید رییس کل دادگستری خراسان شمالی بر جلوگیری از تعرض و تخطی در محیط زیست

رییس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: حفظ محیط زیست مساوی با حفظ حقوق بشریت است و هرگونه تعرض و تخطی در این حوزه قابل اغماض و مماشات نیست.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.