تاکید معاون دادستان کل کشور بر حمایت تمام قد دستگاه قضایی از تولید در بازدید از مجتمع صنایع غذایی میهن

معاون دادستان کل کشور در راستای حمایت از تولید از مجتمع صنایع غذایی میهن بازدید و بر بر حمایت تمام قد دستگاه قضایی از تولید تاکید کرد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.