تجمع اعتراضی کادر درمانی نیویورک به نژادپرستی در آمریکا

صدها تن از کادر درمانی نیویورک در اعتراض به تبعیض نژادی در آمریکا دست به تظاهرات زدند.منبع: خبرگزاری تسنیم

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.