تحصیل ۱۷۵ نفر و حفظ قرآن توسط ۷۶ نفر از زندانیان در استان قم

اقدامات دادگستری استان قم در راستای تحصیل در زندان و حفظ قرآن کریم در زندان سبب شد تا ۱۷۵ نفر از زندانیان استان قم در محیط زندان مشغول به تحصیل شوند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.