تخریب ۴۴ بنای غیرمجاز در امیرآباد و حاجی آباد بیرجند

تعداد ۴۴ بنای غیر مجاز در امیرآباد و حاجی آباد بیرجند به دستور دادستان مرکز استان خراسان جنوبی تخریب شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.