تدوین برنامه جامع فرآیند هوشمند اجرای احکام در دادگستری تهران

0

قائم مقام رییس کل دادگستری تهران از تدوین برنامه جامع فرآیند هوشمند اجرای احکام خبر داد و گفت: با اقدامات انجام شده، در حال حاضر تعداد زندانیانی که در تهران به پرداخت بدهی، ردمال یا جریمه کمتر از بیست میلیون تومان محکوم شده اند، انگشت شمار هستند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.