ترک وظیفه و اهمال کاری مدیران باعث خسارت فراوان به یک منطقه می‌شود

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گاهی ترک وظیفه باعث خسارت فراوان به یک منطقه می‌شود، سهل انگاری و کوتاهی می‌شود، مدیران این کار‌ها را کنار بگذارند، یادآور شد: مدیران بایستی با قدرت کار کنند و ترک وظیفه نکنند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.