تشریح اقدامات موثر دادگستری استان بوشهر در جهت کاهش جمعیت کیفری و امر داوری

رئیس کل دادگستری استان بوشهر درباره اقدامات موثر صورت گرفته در جهت کاهش جمعیت کیفری در سال ۹۸ بیان کرد: از جمله کارهایی که انجام شده، تشکیل کارگروه‌های تخصصی به منظور شناسایی موانع قانونی، قضایی و اجرایی در صدور احکام حبس زدا شامل (مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق، تعویق و نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی) می‌باشد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.