تشریح مواد مربوط به قانون زمین شهری و نتایج مترتب بر آن

قانون زمین شهری برای مالکیت زمین‌های بایر و موات شهری تعیین تکلیف کرده و مطابق ماده ۶ این قانون، کلیه زمین‌های موات در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.