تشکیل کارگروه‌های تخصصی به منظور شناسایی موانع در صدور احکام حبس زدا

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر گفت: در راستای کاهش جمعیت کیفری کارگروه‌های تخصصی به منظور شناسایی موانع قانونی، قضایی و اجرایی در صدور احکام حبس زدا شامل (مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق، تعویق و نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی) تشکیل شده است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.