تشکیل گشت‌های مشترک در جهت جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در شهرستان گرمه

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرمه گفت: گشت‌های مشترک، به طور میدانی وارد عرصه شده‌اند و تحت مدیریت و نظارت مدعی العموم، مبادرت به جلوگیری از تصرفات و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم روستا‌ها و اراضی ملی و دولتی می‌کنند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.