تعیین تکلیف ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم و خارج از بافت روستا‌های گلستان

کارگروهی از معاونت عمرانی استانداری گلستان، بنیاد مسکن و با حضور نماینده دادستانی مرکز استان تشکیل و حداکثر طی یک ماه، ساختمان‌هایی که در خارج حریم روستا و در اراضی ملی بود، اما با افزایش حریم در بافت روستا آمده است را تعیین تکلیف می‌کنند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.