تعیین شعب ویژه‌ برای رسیدگی به جرایم زیست محیطی در استان لرستان

رییس کل دادگستری استان لرستان گفت: شعب ویژه‌ای در دادسرا، دادگاه بدوی و تجدید نظر برای رسیدگی به مسائل زیست محیطی و جرائم این حوزه تعیین کرده ایم تا به صورت فوق العاده به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.