تقدیر مدیرعامل ایران خودرو از عملکرد مرکز کارشناسان رسمی در ارزیابی اموال این شرکت

مدیرعامل ایران خودرو از رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کارشناسان برای ارزیابی اموال این شرکت قدردانی کرد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.