توسعه صنایع جایگزین پایدار در اولویت کار شرکت‌های معدنی قرار گیرد/ بهره مندی مردم از مزایای معادن موجود

موحد با اشاره به لزوم انتقال حساب شرکت‌های بزرگ اقتصادی به استان کرمان گفت: لازم است که این شرکت‌ها برنامه توسعه صنایع جایگزین پایدار برای استان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.