توضیحات دادستان کل کشور پیرامون پیگیری پرونده ترور شهید فخری‌زاده

دادستان کل کشور گفت: در رابطه با پرونده ترور شهید فخری‌زاده در دو بخش قوه قضاییه ورود پیدا کرده است؛ یک بخش پرونده قضایی است که از حیث مسائل داخلی پیگیری می‌شود؛ در بخش دوم که مربوط به حوزه بین‌الملل است از طریق وزارت امور خارجه و پلیس بین‌الملل اقداماتی صورت گرفته است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.