توضیحات پزشکی قانونی در خصوص نامه جعلی منتسب به این سازمان

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور روز جمعه اعلام کرد: پیرو انتشار نامه جعلی دیگری منتسب به این سازمان در شبکه های اجتماعی که علی الظاهر در راستای انتشار سلسله نامه های جعلی از دستگاه ها و مقامات مختلف کشور صورت می گیرد اعلام می دارد، اگرچه جاعل یا جاعلین تلاش نموده اند برخی ایرادات ظاهری عنوان شده در مورد قبلی را برطرف نمایند اما با کمی دقت و حتی برای افراد ناآشنا به مکاتبات این سازمان، ایرادات متعدد ظاهری در سربرگ منتشر شده و ناهمخوانی عناوین به کار برده شده در صدر و ذیل آن کاملاً مشهود است.
در ادامه جوابیه سازمان پزشکی قانونی کشور آمده است: گذشته از اینکه جاعل یا جاعلین از تفاوت های سربرگ حوزه های مختلف سازمان مطلع نبوده و لذا به طور ناشیانه ای، همچون مورد قبلی، از سربرگ دستکاری شده سازمان در این مورد استفاده کرده اند. گذشته از ناآشنایی جاعلان با نحوه مکاتبات اداری در این سطح، که همچنان مشهود می باشد، به اطلاع می رساند چنانکه پیشتر نیز از طریق رسانه ها به اطلاع مردم عزیزمان رسید این سازمان مرجع رسیدگی به موارد مرگ های غیرطبیعی است و ارجاع متوفیات به این سازمان در قالب موارد ۱۹ گانه تعریف شده و نیز مواردی که شکایت مرتبطی در مورد علت مرگ متوفی مطرح باشد صورت می پذیرد. بر همین اساس رسیدگی و صدور گواهی های مربوط به مرگ های طبیعی از طریق پزشک معالج، سیستم بهداشتی و درمانی و مجموعه دادپزشک صورت پذیرفته و در موارد مذکور اساساً ارجاعی به این سازمان صورت نمی گیرد.
سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن تکذیب محتوای نامه مجعول منتشر شده اعلام کرد: این سازمان طبق وظایف تعریف شده، متولی رسیدگی به موارد مرگ های مشکوک و غیرطبیعی ارجاعی از سوی مراجع قضایی بوده و موارد ارجاعی نیز با دقت و بر مبنای اصول علمی و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات به روز مورد معاینه و بررسی قرار گرفته و پس از آن بلافاصله به خانواده متوفی تحویل می شود.

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.