توضیح و تصحیح یک خبر منتشر شده

روز گذشته در جریان رسیدگی به پرونده اکبر طبری، رسول دانیال زاده از خود دفاع کرد که در توضیحات وی با اشتباه یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه، موضوع محکومیت وی به پرداخت رشوه به حسین فریدون نقل شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.