توقف عملیات زیرسازی و تخریب ۴۰ هکتار از اراضی ساحلی کنگان

موسوی پور گفت: در راستای صیانت از محیط زیست، عملیات زیرسازی و تخریب ۴۰ هکتار از اراضی ساحلی کنگان که زیستگاه جانوری و در بستر آبراهه و خورهای طبیعی بود، مورد توقف قرار گرفت.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.