تولید ماسک در کارگاه خیاطی بند نسوان بنیاد تعاون زندانیان نیشابور

بنیاد تعاون زندانیان نیشابور در راستای اجرای دستورالعمل ستاد مرکزی بنیاد تعاون زندانیان کشور در کارگاه خیاطی بند نسوان اقدام به تولید ماسک کرد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.