تکذیب محکومیت محمود صادقی به دنبال شکایت درباره حساب‌های قوه قضائیه

به گزارش عصر چهارشنبه مرکز رسانه قوه قضائیه، در پرونده محمود صادقی که منجر به صدور رأی در دادگاه بدوی شده است، چندین عنوان اتهامی با شکایت شاکیان خصوصی و مدعی العموم به صورت توامان وجود دارد.

براساس این گزارش، نامبرده در مرحله بدوی از برخی اتهامات تبرئه شده و در برخی دیگر مجرم شناخته شده است که از قضا اتهام مورد اشاره در خبر یعنی محکومیت به سبب اظهارات ایشان درخصوص حساب‌های قوه قضائیه جزو مواردی است که دادگاه وی را در آن مورد تبرئه کرده است.

مرکز رسانه قوه قضائیه اضافه کرده است: رأی صادره در خصوص اتهامات محمود صادقی غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.