جایگاه نخست شورای حل اختلاف استان گلستان در زمینه به روزرسانی دانش حقوقی اعضاء

معاون منابع انسانی و برنامه ریزی دادگستری گلستان از کسب رتبه نخست کشور در زمینه آموزش اعضاء توسط شورای حل اختلاف استان گلستان خبر داد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.