جلوگیری از تعطیلی ۱۰ واحد تولیدی/ ۲۳۴ نفر به کار بازگشتند

رییس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: در سال ۱۳۹۸ از تعطیلی ۱۰ واحد تولیدی جلوگیری شد و ۶ واحد تولیدی در معرض تعطیلی نیز احیاء شدند و ۲۳۴ نفر به کار بازگشتند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.