جلوگیری از تغییر کاربری ۱۲ هکتار از اراضی زراعی و باغات با ورود به موقع دادستانی در شهریار

دادستان عمومی و انقلاب شهریار از جلوگیری از تغییر کاربری ۱۲ هکتار از اراضی زراعی و باغات خبر داد و گفت: اقدامات اولیه تفکیک و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی توسط اشخاص، با تخریب ۵۰ عدد تیر چراغ برق و قطع انشعابات خنثی شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.