حوزه قضایی شهرستان قزوین با ۲۹۵۰ رای در رتبه نخست صدور آرای جایگزین حبس

شهرستان قزوین با ۲۹۵۰ رای در رتبه اول و حوزه قضائی محمدیه با ۴۷۹ رای در رتبه بعدی صدور آراء جایگزین حبس در استان قزوین قرار دارند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.