حکم ۸ میلیارد ریالی برای پزشک متخلف در تهران

به گزارش روز دوشنبه سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی گفت: با هوشیاری مسئولان بیمارستان و گزارش معاونت دانشگاه علوم پزشکی، تخلف یک پزشک که با صورتحساب غیرواقعی اقدام به گرانفروشی، تقلب و دریافت وجوه مازاد بر تعرفه پزشکی کرده بود؛ به تعزیرات حکومتی گزارش شد.
وی افزود: در بررسی پرونده های درمانی مشخص شد صورتحساب پلاتین های اعلامی در مقایسه با عکسبرداری مواضع عمل جراحی (شانه) تعداد ۴۴ بیمار مغایرت دارد و بر همین اساس این پزشک و مدیرعامل شرکت تامین کننده پلاتین ها محکوم شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار داشت: پزشک متخلف و مدیرعامل این شرکت به پرداخت هشت میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و پزشک به ممنوعیت شغل پزشکی به مدت چهار سال و ممهور کردن پروانه پزشکی به مهر تخلف مرتبه اول و استرداد مبالغ اضافه دریافتی به شاکیان و بیماران به مبلغ ۳۴۴ میلیون تومان محکوم شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.