خروجی کار قاضی زمانی مطلوب است که در مسیر تقوا باشد

رییس حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران گفت: شان قضاوت با همه مشاغل فرق می‌کند و در مسند قضا همه چیز حساب شده است، اساسا قاضی، هم جایگاهش بسیار مهم است و هم خودش؛ امکان ندارد یک قاضی در مسیر تقوا و تواضع و فروتنی نباشد، اما خروجی کارش خوب باشد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.