خصوصی سازی نیازمند شفاف سازی بیشتر و نظارت دقیق است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با اشاره به رسالت نظارتی نمایندگان مجلس بر واگذاری ها در موضوع خصوصی سازی، گفت: برای جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق و ایجاد رانت و فساد، ضرورت شفاف سازی بیشتر در مسئله خصوصی سازی احساس می شود.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.