دادرسی الکترونیک اولویت برنامه‌های دادگستری استان زنجان در سال ۹۹

رییس کل دادگستری زنجان بر ضرورت آموزش کلیه کارکنان شعب و همچنین تقویت بستر سامانه‌ها برای تسریع و تسهیل اقدامات تأکید کرد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.