دادستان تهران: مجموع تعهدات حاصل از صادرات که رفع تعهد ارزی نشده، حدود ۲۵ میلیارد است

القاصی با بیان اینکه مجموع تعهدات حاصل از صادرات که رفع تعهد ارزی نشده حدود ۲۵ میلیارد است، گفت: مجموع تعهد ۲۵۰ نفری که به قوه قضاییه معرفی شده اند ۶.۸ میلیارد است که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون در مرحله بازپرسی بازگرداندیم و در تیرماه نیز یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون بازگشت.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.