دادستان کل کشور: اعضای شورا‌های شهر باید مقابل هر فرد و مقامی که قصد تجاوز به حقوق عامه را دارد، بایستند

دادستان کل کشور گفت: اعضای شورا‌های شهر باید در مقابل هر فرد و هر مقامی که قصد تجاوز به حقوق عامه را دارد، بایستند و با آن برخورد کنند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.