دادستان کل کشور: متهم منصوری به عنوان یک متهم باید در دادگاه از خود دفاع کند

دادستان کل کشور درباره اتهاماتی که علیه متهم منصوری در پرونده طبری مطرح می‌شود، گفت: او هم به عنوان یک متهم باید بیاید در دادگاه از خود دفاع کند هر چه که دفاع مستند باشد دادگاه بر اساس آن رای خواهد داد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.