دادستان کل کشور: نیاز امروز کشور بر تلاش جهادگونه همه دست‌اندرکاران است

دادستان کل کشور تصریح کرد: انتظار این است که دادستان‌ها همت خود را عالی تر کنند؛ چراکه نیاز امروز کشور بر تلاش جهادگونه همه دست اندرکاران است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.