دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی

ایرنا – تهران -نخستین جلسه دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تعدادی از مدیران سابق بانک مرکزی روز شنبه به ریاست قاضی اسداله مسعودی مقام در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو به صورت علنی برگزار شد.منبع: خبرگزاری ایرنا

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.