دریافت ویلای لوکس ۴۲۰ میلیاردی در قبال تبرئه یک متهم اقتصادی/ دفتر طبری، کانون مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود/ واریز مبالغ قابل توجهی به حساب طبری در ارتباط با اقدامات متخلفانه اراضی کلاک

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.