دستور تخریب بناهای غیر قانونی روستای بند امیرشاه در بیرجند صادر شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی از شناسایی سازه‌های غیرقانونی روستای کاسه سنگ و بند امیرشاه بیرجند خبر داد و گفت: روند برخورد با این سازه‌های غیرقانونی مورد بررسی قرار گرفت.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.