دستور دادستان کرمانشاه در برخورد با نزاع کنندگان بیمارستان طالقانی

دادستان کرمانشاه دستور دستگیری و برخورد با نزاع کنندگان و قمه کشان بیمارستان طالقانی کرمانشاه را صادر کرد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.