دوره سطح چهار مقدماتی داوری

0

دوره سطح چهار مقدماتی داوری

در این دوره ، سه موضوع مختلف در خصوص داوری آموزش داده می شود . داوطلبین از بین سه موضوع ،ملزم به شرکت در دو دوره می باشند .
شرکت در دوره سوم اختیاری است.

هزینه هر دوره مبلغ ۶۰هزار تومان میباشد.

مدت زمان هر دوره (موضوع) حدودا ۳ساعت است.

ثبت نام از علاقمندان از تاریخ ۹۹/۷/۱۰ از طریق سایت عدالتخانه انجام می شود و ثبت نام کنندگان از تاریخ۹۹/۷/۱۶می توانند دوره ها را از طریق پروفایل شخصی خود در سایت عدالتخانه ملاحظه نمایند.

مدت ارایه این دوره تا انتهای مهرماه میباشد.

دوره سطح چهار مقدماتی داوریمنبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.