دوره های آموزشی ویژه اختبار

آگهی

مرکز آموزشی علمی-کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز آمادگی دارد تا از تعداد محدودی از کارآموزان وکالت برای دوره های آموزشی ویژه اختبار ثبت نام کند.

هدف دوره:

ارائه دویست ساعت آموزش دوره اصلی و تخصصی برای آمادگی در اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز

نشانی: تهران، کریم خان زند، خیابان خردمند جنوبی، خیابان ملکیان، پلاک٩

میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره ٣
١۵١۴٩٣۴۴١١
٣١۴۶-١۵٨٧۵
٨۴٠٠٠
info@icbar.ir

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.