راهکار‌های سند تحول قضایی برای برگزاری تجمعات به شیوه قانونی

تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع یکی از چالش‌هایی است که سبب می‌شود دستگاه قضا در اجرای ماموریت احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع با مشکل مواجه شود. سند تحول قضایی به منظور حل این چالش راهکار‌هایی را ارائه داده است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.