راه‌اندازی سامانه اخذ گزارش نقض حقوق شهروندی در استان یزد

معاون برنامه ریزی دادگستری استان یزد گفت: برای رفاه حال شهروندان و تسهیل امور، سامانه احذ گزارش های نقض حقوق شهروندی در راستای تحقق اهداف تبیین شده در دستورالعمل "حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه" بر روی سایت دادگستری استان یزد راه اندازی گردید.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.