راه اندازی سایت فصلنامه آراء دادگستری اصفهان

معاون منابع انسانی دادگستری کل استان اصفهان از ایجاد، راه اندازی و بهره برداری از وب سایت اینترنتی فصلنامه آراء همزمان با هفته قوه قضاییه خبر داد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.