راه اندازی کارگروه ویژه پیشگیری از تخلفات بهداشتی در تاکستان

به دستور دادستان عمومی و انقلاب تاکستان کارگروه تخصصی پیشگیری از تخلفات بهداشتی با محوریت افزایش امنیت غذایی و امنیت زیستی تشکیل شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.