راه حل سند تحول برای حل مشکل حجم فزاینده پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه

حجـــم فزاینده پرونـده هـای ورودی بــه قــوه قضاییه از جمله عواملی است که منجر به اطاله در فرایند رسیدگی می شود. سند تحول قضایی برای حل این موضوع راهکارهایی را ارائه داده است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.