رسیدگى به پرونده‌هاى کثیرالشاکى حتماً دنبال شود تا تکلیف مردم با سرعت روشن شود

رئیس دستگاه قضا گفت: سمت و سوى دادگسترى استان کرمانشاه در جهت رسیدگى به پرونده‌هاى کثیرالشاکى کار مناسبی است و حتما دنبال شود تا تکلیف مردم با سرعت روشن شود.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.