رشد حدود ۲۹۰ درصدی اعطای مرخصی پایان حبس به زندانیان زندان مرکزی اصفهان

حبیبی با تاکید بر اجرای دستورالعمل رئیس قوه قضاییه و ساماندهی زندانیان در سال جاری از رشد حدود ۲۹۰ درصدی مرخصی پایان حبس زندانیان زندان مرکزی اصفهان خبرداد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.