رفع معضلات زیست محیطی در یک مجتمع مسکونی ۷۲ واحدی با ورود بخش قضایی ایلخچی

با هدف صیانت از حقوق عامه، معضلات زیست محیطی در مجتمع ۷۲ واحدی «گلستان» ایلخچی از توابع استان آذربایجان شرقی با ورود رییس حوزه قضایی بخش رفع شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.