روایت نماینده دادستان از لوازم لوکس و تجملاتی منزل همسر غندالی به هزینه امامی/ وکیل غندالی: ارتباطات مالی همسر وی با خانواده امامی صرفا خانوادگی بوده است

دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.