روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها موانع رسیدگی به پرونده‌های معوق را شناسایی کنند

رییس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی استان گفت: روسای دادگستری‌ها و دادستان ها، موانع رسیدگی به پرونده‌های معوق را شناسایی کنند و با برنامه ریزی دقیق و مدون نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نمایند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.