رییس سازمان زندان‌ها از کانون اصلاح و تربیت بندرعباس بازدید کرد

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در دومین روز سفر به استان هرمزگان از کانون اصلاح و تربیت بندرعباس بازدید کرد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.